100 Waakkoffers voor palliatieve zorg

In juni 2020 voerden we een waakkoffer in die bedoeld is voor familie van iemand die aan het einde van zijn of haar leven is. Deze zware periode kan ook nog mooie herinneringen naar boven halen. Gesprekken zijn vaak voor de eeuwigheid.

In februari kregen we de melding dat er 100 waakkoffers zijn uitgegeven. Ze worden als waardevol gezien en bieden gespreksstof in een moeilijke periode. Ze worden ook gebruikt om herinneringen voor later in op te slaan.

Deze 100 koffers geven ons het vertrouwen dat we iets van waarde bedacht hebben. We gaan er natuurlijk ook mee door. De komende tijd zullen we gebruiken om de waakkoffer te optimaliseren.

Donaties, om een of meerdere koffers mogelijk te maken kunt u op voorpagina van deze website doen bij ‘ Steun project VieValise’.  Veel families zijn er u dankbaar voor, en wij natuurlijk ook!