ANBI

VieAmi is een ANBI

VieAmi heeft de ANBI-status. Een ANBI  is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?
Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

Meer informatie over ANBI

De ANBI- status heeft een aantal fiscale voordelen die hier terug te vinden zijn:

Wat is de Anbi-status?

Schenken aan VieAmi is fiscaal voordelig

Stichting VieAmi heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor een schenking aan VieAmi gelden speciale fiscale regels en giften. Als donateur kun je jouw gift aan VieAmi aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting (zakelijke giften als bedrijf).

Omdat VieAmi een ANBI is, komt de stichting zelf ook in aanmerking voor fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen in het kader van het algemeen belang en worden uitkeringen die een ANBI in het algemeen belang doet, vrijgesteld voor het recht van schenking. Het bedrag dat je schenkt komt dus ook echt volledig ten goede aan VieAmi.

Zowel een eenmalige gift als een periodieke gift aan VieAmi zijn aftrekbaar van de belasting. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden die schenking. Wilt u meer weten over die voorwaarden, kijk dan op de website van de belastingdienst.