Nieuw: Waakkoffer VieValise

Het is voor veel mensen een van de zwaarste periodes in hun leven, het waken bij een naaste die geen uitzicht meer heeft op gezond worden. Palliatieve zorg noemen we dat. Tegelijkertijd kan dit ook nog hele mooie herinneringen opleveren en een hele waardevolle periode zijn.

We zijn bezig met een mooi project om deze palliatieve zorgverleners de waardering te geven die ze verdienen. Daarnaast willen we de mooie herinneringen vastleggen en van maximale waarde laten zijn in de toekomst, bij het terugdenken aan een overledene die je erg dierbaar was. Het waakkoffer verbindt beide aspecten.

Een waakkoffer bevat deels praktische dingen zoals een fleecedeken, led-kaarsjes, fotolijstjes en verzorgingsproducten. Daarnaast zit er veel informatie in het koffer rondom het palliatieve proces zoals foldermateriaal en boeken. Tot slot voegen we extra waarde toe door ook onder meer een dagboek en gesprekskaartjes toe te voegen.

De bedoeling is dat alles uiteindelijk terug het koffer in gaat en voor een blijvende herinnering zorgt. We willen dit idee ook graag openstellen voor andere instanties waar palliatieve zorg gegeven wordt. Voor dit initiatief is externe financiering nodig. Nuttige tips zijn welkom via mailadres info@vieami.nl